אודות

לה-פמיניסט הוא קונסורציום של כותבים למען סולידריות עם מאבקי נשים, להט"ב ועניינים חוצי-מגדר, לחיסול הדיכוי הארוך בהיסטוריה, מפרספקטיבה גברית אלטרנטיבית.

אנו מקווים שיותר גברים יקראו וישתתפו בשאלות על גבריות, לא רק כשמדובר בכל מיני ענייני צבא, ספורט, נשים ומכוניות. שיהיה מקום שבו אפשר לחשוב ולהרהר על הגבריות שלנו בלי הפוזה המאצ'ואיסטית והפוסט-מאצ'ואיסטית. שנוכל לקרוא בו על עצמנו, בלי סימני קריאה. שגברים יקראו אותנו במקום – או לפחות לצד – "בלייזר" ודומותיה.

זה אנחנו. הסכין בגב השוביניזם.

רוצה להצטרף? כתוב אלינו –


(כן, גם נשים יכולות לכתוב לקוראים גברים)